Zwroty i reklamacje

WARUKI REKLAMACJI

  1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Firmę o stwierdzonej niezgodności.
  2. Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie, bądź mailem. Na podstawie pisemnej reklamacji Klienta, Firma ustosunkuje się do niej i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  3. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będącym konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Fimie za nabycie danego produktu.
  4. Do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest przedstawienie Firmie danych Klienta wraz z numerem telefonu, nazwa i kod towaru, data kupna oraz dokładny opis wady towaru, zdjęcia, a także dowód zakupu.
  5. W razie uznania reklamacji za uzasadnioną, Firma naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa, dokona zwrotu wartości zakupionego towaru, jednak koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient. Do czasu otrzymania odesłanego produktu, Firma wstrzymuje się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego w postaci zwrotu ceny za produkt.
  6. Nieuzasadniona reklamacja nie będzie rozpatrywana, a towar zostanie odesłany Klientowi na jego koszt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl